# اعضای_شورای_دانش_آموزی

اعضای شوارای دانش آموزی

اعضای شورای راهنمایی: حسنا حدائق " کمیته  مناسبتها"(دوم راهنمایی) فاطمه ابوترابی " کمیته  نماز"(سوم راهنمایی) مهسا داغری زاده " کمیته  فرهنگی،هنری"(سوم راهنمایی) زهرا اکبری " کمیته  علمی" (دوم راهنمایی) خالده نواصر "کمیته  قرآن و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید