مدرسه دخترانه ابوظبی

هیچ‌کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد؛ و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد...

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢٠ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

شجاعت همیشه فریاد زدن نیست

گاهی صدای آرامی است که در پایان روز میگوید:

فردا دوباره تلاش خواهم کرد....

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢٠ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

روی لینک زیر کلیک کن و پنچره ای که باز شد رو هر جاکه خواستی کلیک کن ببین چی میشه حالا ماوس رو نگه دار ببین چی میشه

http://jamnews.ir/Images/News/AtachFile/30-10-1390/FILE634626641275696289.swf

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱٩ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/۱۳ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/۱۳ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار

اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان که در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند بدان که در برابرت ناتوانند

اگر روزی خیانت دید بدان که قیمتت بالاست

اگر روزی ترکت کردند بدان که با تو بودن لیاقت می خواهد

مهاتما گاندی

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/۱۳ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/۱۳ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

انسان از پیروزی چیزی یاد نی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها فرا می گیرد

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/۱۳ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ توسط شکری نظرات () |

Design By : nightSelect.com